Informatie lidmaatschapsprijzen - introductiekaartje

 

Soort Lidmaatschap bardienst verplicht? contributie
Senioren JA € 165,00
Student t/m jaar dat je 24 wordt JA €  71,00
Competitielid Senior 3 mnd NEE € 55,00
Junior NEE €  51,00
Proeflidmaatschap junior 3 mnd NEE €  25,00
     

Zomerabonnement 3 mnd allleen

icm lidmaatschap ACKC/VV Almkerk

NEE € 45,00

    

 

 

 

 

 

 

 

Alle senioren leden zijn verplicht minstens één keer per jaar werkzaamheden voor de vereniging te verrichten.

Daarnaast bestaat er een restitutieregeling voor leden die minimaal driemaal per jaar dienst doen in de kantine of te assisteren bij andere commissies daar waar het bestuur dit nodig acht. Op basis van het aantal verrichte diensten wordt bij aanvang van het nieuwe seizoen een deel van de contributie in mindering gebracht tot een maximum van € 60 per seizoen.

Studentenlidmaatschap: dit lidmaatschap verandert in een seniorlidmaatschap in het jaar dat men 24 jaar wordt.

Junioren leden zijn van deze verplichting vrijgesteld. Zij zullen, voor zover 16 jaar en ouder, wel worden verzocht op vrijwillige basis mee te doen.

Wilt u een keer een introduce uitnodigen dan dit graag van te voren melden bij de penningmeester (penningmeester@ltvalmkerk.nl) of de ledenadministratie (ledenadministratie@ltvalmkerk.nl). Kosten € 5,00 per keer.

Let op:

Opzegging van uw lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december bij de ledenadministratie. Mailadres: ledenadministratie@ltvalmkerk.nl

Indien u na deze datum uw llidmaatschap beëindigt, wordt men geacht nog voor het volgende jaar lid te zijn en is men derhalve nog contributie verschuldigd.

Lid worden:  KLIK HIER